Polityka prywatności

§ 1. Przetwarzanie danych osobowych

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest SprzedamSzkodę z siedzibą pod adresem: ul. Hangarowa 13a, 59-220 Legnica, NIP: 885-162-48-74 REGON 521397008. Administrator jest jednocześnie operatorem serwisu sprzedamszkode.pl

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są podawane dobrowolnie i mają na celu umożliwienie przygotowania oferty (czyli stworzenia lub współtworzenia usług i produktów przez osobę lub firmę zwaną Administratorem). Jeśli będziesz zainteresowany/a naszą ofertą, będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowę. Firma SprzedamSzkodę będzie przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dodatkowo będziemy przetwarzać dane, aby udzielać informacji o usługach Partnerów, z którymi podpisaliśmy odrębne umowy.

3. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania danych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), w szczególności art. 6 ust. 1 oraz art. 13. Sposób kontaktu jest uzależniony od rodzaju udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych, tj. nr telefonu bądź adresów e-mail.

4. DANE KONTAKTOWE DO ADMINISTRATORA DANYCH

Kontakt z SprzedamSzkodę jest możliwy poprzez wysłanie wiadomośći e-mail na adres: kontakt@sprzedamszkode.pl, pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Hangarowa 13a, 59-220 Legnica albo telefonicznie pod numer 609 923 989.

5. ŹRÓDŁO I RODZAJ DANYCH

Tylko te dane, które są konieczne do prawidłowego świadczenia oferowanych usług, są zbierane. Następnie są one przekazywane Konsultantowi Call Center w celu zaprezentowania darmowej usługi porównania ofert zaprezentowanych w Serwisie.

6. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe są bezpośrednio przekazywane do Administratora. Następnie, w celu zapewnienia bezpłatnej usługi, dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną. Zgadzasz się na to, m.in. poprzez akceptację Regulaminu i Polityki prywatności Helpfind Sp. z o.o. W momencie przekazania danych klienta do partnera, który zawarł odrębną umowę z administratorem, partner staje się równolegle administratorem danych osobowych. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych podmiotów, takich jak prokuratura, sąd lub policja. Dostęp do Twoich danych może mieć również szereg innych podmiotów, takich jak dostawcy usług programistycznych, analitycznych, prawnych, księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych itp., dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze oraz dostawcy usług związanych z akcjami mailingowymi i telekomunikacyjnymi.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres, w którym jest to konieczne do świadczenia Usługi lub do momentu rozwiązania Umowy, rezygnacji z Usługi lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi lub w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń. Jeżeli Twoje dane będą potrzebne do celów bezpośredniego marketingu, Administrator będzie je przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

8. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH

Masz prawo dostępu do pełnych Twoich danych osobowych i możesz żądać ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia lub usunięcia. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz również w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, możesz ją wycofać, wysyłając e-maila na adres biuro@sprzedamszkode.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 666 742 743. Masz również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Możesz poprosić Administratora o dostarczenie Twoich danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy i przesłanie ich innemu administratorowi danych, z wyjątkiem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. W przypadku Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (POUDO). Możesz zgłosić do niego swoje uwagi lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora.

10. INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest to jednak niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

§ 2. Informacje pozostałe

1. RODZAJE KOMUNIKACJI I PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH KONTAKTU

W zależności od tego, jakiego rodzaju dane kontaktowe zostały przez Ciebie podane oraz wyrażonych zgód w miejscach podania danych, mamy prawo do kontaktu z Tobą, m.in. w sprawie danej usługi, odpowiedzi na pytanie, przesyłaniem informacji handlowych, biuletynów informacyjnych, związku z marketingiem naszych usług i produktów, przeprowadzaniem badań, pozyskiwaniem opinii. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda. Masz prawo w dowolnym czasie ją wycofać - tradycyjną drogą pisemną (na adres korespondencyjny: SprzedamSzkode, ul. Hangarowa 13a, 59-220 Legnica), ustnie (za pośrednictwem infolinii 666 742 743) lub w drogą elektroniczną (biuro@helpfind.pl). Dane, które służą do komunikacji z Tobą są przez nas przetwarzane do chwili, gdy wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości. W określonych sytuacjach, które są przewidziane przez przepisy prawa, możemy mieć nakaz na przetwarzanie danych przez określony czas

2. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej polityce prywatności, będziemy je publikować bez zbędnej zwłoki na podstronie “Polityka Prywatności” w Serwisie. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do aktualnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

§ III. Polityka Cookies

1. WYJAŚNIENIE OGÓLNE

Serwis sprzedamszkode.pl w celu poprawnego działania i ułatwienia nawigacji użytkownikom wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym użytkownika. Głównym celem ich zapisu jest identyfikacja użytkownika w serwisie oraz zbieranie informacji ogólnych na temat sposobu korzystania z serwisu. Pliki te nie zawierają informacji związanych z danymi osobowymi. W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookies, wystarczy skorzystać z ustawień internetowej przeglądarki w komputerze lub w urządzeniu mobilnym. Wyłączenie ciasteczek nie uniemożliwia korzystania z serwisu, jednak może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niego lub z usług świadczonych w jego ramach.

2. CEL WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Serwis sprzedamszkode.pl wykorzystuje cookiekies do statystyk oraz ulepszania strony. Pomiarów akcji marketingowych oraz form reklam, które są wyświetlane.

3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez serwis sprzedamszkode.pl, to pliki te będą zapisywane na Twoim urządzeniu. Jeśli nie wyrażasz zgody, to pliki cookies nie będą zapisywane. Możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie zapisywania plików cookies może jednak uniemożliwić pełne korzystanie z niektórych funkcji serwisu sprzedamszkode.pl.