sprzedamszkode.pl

sprzedamszkode.pl

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania, które najczęściej zadają osoby, które ucierpiały w wypadkach lub kolizjach drogowych.

Alternatywnym rozwiązaniem dla osób, które otrzymały zbyt niskie odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, jest skorzystanie z usług firmy odszkodowawczej, która po dokładnej analizie kosztorysu proponuje dodatkową kwotę w formie dopłaty. Ta kwota jest następnie wypłacana poszkodowanemu po zaakceptowaniu oferty przez klienta i podpisaniu umowy cesji wierzytelności, która umożliwia firmie odszkodowawczej pobranie kwoty dopłaty bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego i przekazanie jej na wskazane przez klienta konto bankowe.

Zapewniamy Ci łatwe i szybkie rozwiązanie Twojego problemu. Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz online i prześlesz kosztorys naprawy pojazdu, który otrzymałeś od Twojego ubezpieczyciela. Następnie, nasi doświadczeni rzeczoznawcy samochodowi dokładnie przeanalizują Twoją sytuację, zapewniając bezpłatną wycenę. Jeśli zauważysz zaniżenia w ofercie odszkodowawczej od Twojego ubezpieczyciela, nasza firma odszkodowawcza zaproponuje Ci adekwatną dopłatę do odszkodowania. Po zaakceptowaniu oferty, umowa cesji wierzytelności zostanie podpisana i środki zostaną przelane na Twoje konto nawet w 24h!.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopłata do odszkodowania komunikacyjnego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. W związku z tym, konieczne jest odprowadzenie podatku od tej kwoty. Nie musisz się tym jednak martwić, ponieważ my zajmujemy się tym za Ciebie i odprowadzamy należny podatek do urzędu skarbowego. Wysyłamy do Ciebie odpowiedni formularz PIT-11, który pozwala na ujęcie otrzymanej dopłaty w rocznym zeznaniu podatkowym. Dzięki temu cały proces rozliczeń jest prosty i bezproblemowy dla Ciebie.

Po wypadku/kolizji drogowej, przysługuje Ci odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, jeśli to Ty byłeś poszkodowanym. Odszkodowanie powinno pokryć szkody materialne, które poniósł poszkodowany oraz koszty leczenia i rehabilitacji. W zależności od sytuacji, poszkodowany może ubiegać się również o zadośćuczynienie za doznane bóle i cierpienia oraz utracone korzyści materialne (np. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy). Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień obrażeń, koszty leczenia, wartość zniszczonego mienia itp.

Koszty pokrywane przez ubezpieczenie mogą różnić się w zależności od rodzaju polisy, ale zwykle obejmują:

1. Koszty naprawy samochodu - ubezpieczenie autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych części samochodu w wyniku wypadku, kradzieży lub innych zdarzeń losowych.

2. Koszty związane z leczeniem - ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) lub ubezpieczenie zdrowotne może pokryć koszty związane z leczeniem urazów lub chorób wynikających z wypadku.

3. Koszty wynajmu samochodu zastępczego - ubezpieczenie autocasco lub ubezpieczenie Assistance może pokryć koszty wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy lub do czasu otrzymania odszkodowania.

4. Koszty transportu i holowania - ubezpieczenie Assistance może pokryć koszty transportu i holowania samochodu do najbliższego warsztatu lub w innej wskazanej lokalizacji.

5. Koszty związane z wypadkiem, który wydarzył się za granicą - ubezpieczenie Assistance lub ubezpieczenie podróżne może pokryć koszty leczenia, transportu, noclegów lub innych kosztów związanych z wypadkiem, który wydarzył się za granicą.

Warto zwrócić uwagę na warunki umowy ubezpieczeniowej, aby wiedzieć, jakie koszty są pokrywane, a jakie nie. Przykładowo, niektóre ubezpieczenia autocasco mogą nie pokrywać kosztów uszkodzenia opon lub szyb samochodowych.

W przypadku wypadku/kolizji drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli uczestnicy są zgodni co do wersji wydarzeń, nie muszą wzywać policji. W sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia kolizji z udziałem pojazdów mechanicznych, policja sporządza protokół, który stanowi ważny dokument w postępowaniu likwidacyjnym szkody.

Złożenie oświadczenia o wypadku/kolizji w policji jest zwykle jednym z etapów procedury związanej z uzyskaniem odszkodowania. Osoby poszkodowane często muszą złożyć dokumenty związane z postępowaniem likwidacyjnym szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym, a jednym z nich jest protokół policji.

Dlatego, jeśli uczestniczyłeś w Jeśli nie wiesz jak powinien wyglądać protokół wypadku lub kolizji lepiej powiadomić policję. W ten sposób zapewnisz sobie solidną podstawę dla postępowania likwidacyjnego szkody, a także zwiększysz swoje szanse na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Kontant

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Korzystając z usługi "Zamów rozmowę" i podając swój numer telefonu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym numeru telefonu, przez firmę Sprzedam Szkodę w celu przedstawienia oferty przez telefon. Przetwarzanie Twoich danych będzie odbywało się zgodnie z Informacją o administratorze danych , do której warto zapoznać się przed dokonaniem wyboru "Zamów rozmowę".

Konsultka