Zgoda na świadczenie usługi

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Automobilis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, mieszcząca się pod adres: ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, będąca właścicielem portalu sprzedamszkode.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki za pośrednictwem usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingu produktów i usług świadczonych przez Spółkę.

Zgoda na marketing na rzecz podmiotów trzecich

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Automobilis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, mieszcząca się pod adres: ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, będąca właścicielem portalu sprzedamszkode.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych podmiotom trzecim, które współpracują z firmą Automobilis Sp. z o.o. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a dane osobowe podaje dobrowolnie.

Zgoda na kontakt

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Automobilis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, mieszcząca się pod adres: ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, będąca właścicielem portalu sprzedamszkode.pl. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej adres e-mail, oraz inne dane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.