Koszty holowania także wymagają rekompensaty!

Obowiązkiem, jaki spoczywa na towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC, jest likwidacja wszystkich szkód stanowiących następstwo zdarzenia. Nierzadko na skutek wypadku uczestniczący w nim samochód nie nadaje …