ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA – PETYCJA CZY REKLAMACJA?

Mimo, że odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela jest dosyć proste, wielu poszkodowanych nie decyduje się tego zrobić. Oczywiście moglibyśmy założyć, że sami poszkodowani zgadzają się z takimi, a nie innymi decyzjami, ale wiemy, że często jest inaczej. Niektórzy nasi klienci obawiają się napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Postaramy się więc trochę przybliżyć temat.

Czym na pewno nie jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest całkowicie legalnym, dobrowolnym sposobem upomnienia się o własne prawa. Nie może być więc, ani wykroczeniem przeciw prawu państwowemu, ani naruszeniem praw innej osoby fizycznej czy prawnej, ani też „pójściem na wojnę” z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, nawet gdy nie zostanie uwzględnione nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jak traktować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Spotykamy się niekiedy z dwoma skrajnymi i nieprowadzącymi do niczego postawami klientów. Pierwsze grupa jest przerażona samą ideą nie zgodzenia się z potężną instytucją. Niektórzy nawet popadają w lekką paranoję i uznają, że upomnienie się o swoje może im zaszkodzić w jakiejś innej dziedzinie życia. Nie może.

Na drugim biegunie są ludzie, którzy jeszcze nie przeczytali decyzji, a już chcą pisać odwołanie. Przy okazji obdarzają towarzystwo ubezpieczeniowe soczystymi epitetami, jakby miało to w czymś pomóc. Nie pomaga.

Tymczasem wystarczy popatrzeć na odwołanie jako część negocjacji, rozmowy, między usługodawcą, a klientem.

Klient jest tu w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ już wcześniej opłacił abonament (składki ubezpieczeniowe). Teraz wymaga by firma spełniła obiecane świadczenie. Po drugiej stronie jest pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, który w interesie firmy proponuje najniższą rozsądną wysokość odszkodowania.

Klient/poszkodowany ma więc prawo odrzucić taką uszczuploną ofertę i zaproponować rozwiązanie, które uważa za uczciwe.

Kiedy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela będzie skuteczne?

Przeważnie jeśli poszkodowany ma logiczne, spójne argumenty, w których potrafi udowodnić, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponowało mu zbyt mało, to samo towarzystwo godzi się podnieść kwotę odszkodowania.

Jeśli argumenty są wątpliwe, lub kwota bardzo wysoka (nawet jeśli uczciwa), ubezpieczyciel jest bardziej skłonny odpowiedzieć odmownie.

W tej ostatniej sytuacji pozostaje wytoczyć sprawę sądową, zgłosić się do Rzecznika Finansowego lub zaproponować mediację sądu polubownego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...