Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Co należy wiedzieć?

Zawsze możesz napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W tym artykule wyjaśniamy kiedy warto to zrobić, w jakim terminie istnienie taka możliwość, oraz jak dopełnić formalności.

Zanim zaczniesz pisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie można napisać tylko od decyzji już wydanej. Nim zostanie ona wydana, warto skupić się na dostarczeniu dowodów, które pomogą wydać decyzję prawidłową.

Odwołać warto się tylko wówczas gdy uważa się, że zasądzone w niej odszkodowanie jest zbyt niskie i ma się poważne argumenty na poparcie tej tezy. Teoretycznie można się odwołać od decyzji, która była wydana na korzyść osoby poszkodowanej, ale nie ma powodu by tak robić. Ubezpieczyciel powinien zatrudniać na tyle kompetentnych ludzi, by nie popełniali błędów na niekorzyść firmy.

Pamiętaj też, że odwołanie może złożyć jedynie osoba do tego uprawniona (poszkodowany, opiekun prawny poszkodowanego, w szczególnych okolicznościach członek rodziny).

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – czy korzystać z formularzy

Towarzystwa ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę, że część osób będzie chciała się odwołać. Niektóre z nich mają nawet gotowe szablony, które wystarczy wypełnić. Można z nich skorzystać, ale lepiej przyjrzeć się im bliżej. Szablony takie mogą być przygotowane w sposób utrudniający złożenie odwołania. Np. mogą zostawiać bardzo niewiele miejsca na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i wynikłych z niego szkód. Zdarzały się też przypadki, gdy szablony takie połączone były z dodatkowym zobowiązaniem po stronie osoby poszkodowanej. Czasami lepiej wybrać szablon udostępniony przez kancelarię zajmującą się odszkodowaniami lub napisać własne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z pomocą prawnika.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zasady dotyczące odwołań są bardzo podobne w przypadku towarzystw ubezpieczeniowych, co w sprawach urzędowych. Odwołanie będzie jasne, przejrzyste i łatwe do rozpatrzenia, gdy:

  • określisz kto składa odwołanie i w jakiej sprawie
  • zaadresujesz prawidłowo odwołanie
  • napiszesz czego żądasz
  • wyjaśnisz dlaczego nie zgadzasz się z dotychczasową decyzją
  • potwierdzisz złożenie odwołania

Dane osoby odwołującej się i ubezpieczyciela

W odwołaniu wpisz dane umożliwiające zidentyfikowanie Cię (jeśli jesteś osobą uprawnioną), takie jak imię lub imiona, nazwisko, adres do doręczeń, numer PESEL.

Jeśli występujesz w czyimś imieniu, np. małoletniego, wpisz zarówno dane osoby uprawnionej do odszkodowania, jak i swoje, oraz załącz kopię dokumentu uprawniającą Cię do działania w imieniu osoby poszkodowanej.

W odwołaniu zapisz też informację do kogo kierujesz odwołanie. Będzie to towarzystwo ubezpieczeniowe, które wydało pierwotną decyzję.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – Twoje żądania

W odwołaniu napisz jakie rozwiązanie byłoby dla Ciebie satysfakcjonujące. Zazwyczaj będzie to wyższa niż pierwotnie przyznana kwota pieniędzy (wpisz jaka). Umieść w odwołaniu numer konta, na który miałaby ona być przelana.

Pamiętaj, że jeśli wpiszesz kwotę nieproporcjonalną do faktycznie poniesionych strat i uszczerbku na zdrowiu, odwołanie raczej nie będzie skuteczne.

Argumenty za wyższym odszkodowaniem

Najważniejszą częścią jaką zawiera odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest wyjaśnienie dlaczego nie zgadzasz się z pierwotnie podjętą decyzją. W tym miejscu spokojnie i precyzyjnie opisujesz poniesione straty i doznany uszczerbek na zdrowiu. Oceniasz w jaki sposób wpłynęło to na Twoje (lub podopiecznego) życie. Koncentrujesz się na okolicznościach, których ubezpieczyciel nie wziął pod uwagę i takich, którym przypisał zbyt niską wagę. Nie fantazjujesz i nie wyolbrzymiasz, gdyż może to być przyczyną nieskuteczności odwołania.

Ostatnie drobiazgi

Gotowe już odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, podpisujesz, wpisując też datę i miejsce złożenia odwołania. Jeśli chcesz wysłać je pocztą – zawsze wybieraj list polecony i zachowuj potwierdzenie nadania. Poczta Polska zgubiła więcej dokumentów niż wszyscy ubezpieczyciele razem wzięci wydali złych decyzji.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...