Odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Mówiąc wypadek, najczęściej mamy na myśli wypadek komunikacyjny. Tak naprawdę nieszczęście może się przydarzyć w każdej sytuacji, także w związku z wykonywaniem pracy. Warto więc wiedzieć jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy i podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje zasadniczo w kilku sytuacjach, i tak:

  1. Jeśli wypadek nastąpił podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, albo chociaż w związku z nimi, mówimy o wypadku przy pracy.
  2. Wypadkiem przy pracy będzie też sytuacja gdy pracownik, nawet bez polecenia, działał na rzecz pracodawcy.
  3. Za wypadek przy pracy uznamy sytuację gdy pracownik był w drodze, ale w tym czasie pozostawał do dyspozycji pracodawcy i poruszał się pomiędzy siedzibą firmy, a miejscem wykonania obowiązku służbowego.

Warto odrobinę wyjaśnić powyższe przypadki.

Sytuacja z punku 1 spełniona: Kierownik poprosił pracownika o przyniesienie paczki z magazynu, pracownik poszedł po nią, ale nieszczęśliwie spadł z drabiny i złamał nogę.

Sytuacja z punktu 1 niespełniona: Pracownik został poparzony w wyniku wybuchu baterii w prywatnym e-papierosie, którego używał podczas przerwy.

Sytuacja z punktu 2 spełniona: Po zalaniu biura, pracownik próbował odłączyć urządzenia elektryczne by zapobiec ich zniszczeniu i zażegnać ryzyko dotyczące innych pracowników, ale sam został porażony prądem.

Sytuacja z punktu 2 niespełniona: Pracownik został porażony prądem gdy dla żartu prób manipulował instalacją elektryczną w biurze.

Sytuacja z punktu 3 spełniona: Przedstawiciel handlowy podróżował drogą lotniczą w interesach firmy i na lotnisku został potrącony przez bagażowego Melexa.

Sytuacja z punktu 3 nie spełniona: Przedstawiciel handlowy wracał do domu z siedziby firmy i został poszkodowany w wyniku spadnięcia na niego sopli lodu.

Komu nie przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Prawo do odszkodowania traci część poszkodowanych, np. w sytuacji gdy:

  • Wyłączną przyczyną wypadku było działanie pracownika, który naruszył przepisy bezpieczeństwa celowo lub przez rażące niedbalstwo. Np. pracownik, który postanowił „kręcić bączki” służbowym autem i doznał z tego powodu uszczerbku na zdrowiu, nie ma prawa do odszkodowania.
  • Pracownik przyczynił się do wypadku z powodu stanu w jakim się znajdował (nietrzeźwy, pod wpływem substancji odurzających).

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Zasadniczo odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłacane jest z ZUS-u. Jeśli jednak pracodawca zdecydowanie naruszył przepisy bezpieczeństwa lub zmusił pracownika do pracy w niebezpiecznych warunkach, warto wnieść także sprawę przeciw samemu pracodawcy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...