Kiedy możemy zgodzić się na kosztorys napraw oparty o tanie zamienniki części?

Teoretycznie obowiązek posiadania przez kierowców ubezpieczenia OC powinien skutecznie chronić nas przed wszelkimi problemami związanymi z usuwaniem szkód powstałych w wyniku zdarzeń drogowych. Praktyka jednak jest zupełnie inna – za każdym razem musimy być gotowi na to, że o pieniądze, które nam się w oczywisty sposób należą, trzeba będzie stanąć do zaciętej walki. Jedną z bardziej problematycznych kwestii jest ta dotycząca części zamiennych.

Ogólna zasada jest bardzo prosta: należy przywrócić stan poprzedni

Jednym z zapisów, na jakie można się powoływać w tego rodzaju sprawach, jest art. 363. § 1. kodeksu cywilnego. Stwierdza on mianowicie, iż naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Mogłoby się więc wydawać, że sprawa jest prosta. Niestety, praktyka pokazuje, że niedopilnowane w żaden sposób towarzystwa ubezpieczeniowe często ani myślą postępować w sposób zmierzający do takiego rozwiązania. W zasadzie każdy element wyceny szkód może być więc obiektem szczególnej kreatywności prowadzącej do wykazania, że można je pokryć niemal za półdarmo.

Kwestia cen części zamiennych daje tu szczególnie duże pole do popisu, ze względu na szerokość rynkowej oferty. Do wyboru mamy więc oryginalne części na pierwszy montaż, porównywalne jakościowo wyroby nierzadko tych samych producentów, jednak przeznaczone już tylko bezpośrednio na rynek, zamienniki akceptowalnej jakości, a także te najtańsze, często pozbawione europejskich certyfikatów, wytwarzane z reguły na Dalekim Wschodzie. W przypadku wielu wymiennych elementów nieeksploatacyjnych, jak np. drzwi, ubezpieczyciele opierają się nierzadko na obowiązujących na rynku cenach sztuk używanych.

Ewentualne wątpliwości pomaga rozwiewać postanowienie Sądu Najwyższego z 2012 roku, który stwierdził, że oryginalne części od producenta pojazdu muszą być stosowane zawsze wówczas, gdy jest on na gwarancji i dotąd był serwisowany z ich wykorzystaniem, albo gdy przemawia za tym szczególny interes poszkodowanego. Czyli gdy np. stosujemy takie elementy w celu utrzymania wysokiej wartości pojazdu.

Kiedy więc wycena oparta na cenach tanich zamienników będzie zasadna? Tylko wówczas, gdy właśnie takie zastosowaliśmy sami i to one uległy uszkodzeniom na skutek zdarzenia.

Pamiętaj, że części to nie wszystko

Nawet jeśli dotąd serwisowaliśmy nasz pojazd minimalnym kosztem i stosowaliśmy najtańsze części, bacznie przyjrzyjmy się innym elementom wyceny. W kwestii kosztów robocizny czy spadku wartości samochodu także dochodzi do nieprawidłowości, które mogą spowodować drastyczne obniżenie świadczenia. Tego rodzaju spory przeciągają się niekiedy bardzo długo, to też duża liczba poszkodowanych decyduje się na odkup odszkodowań. Dzięki naszej ofercie pieniądze w wysokości opartej o rzetelny kosztorys otrzymać można bardzo szybko, pokrywając takie szkody, jakie realnie wystąpiły w związku ze zdarzeniem. Nie ma potrzeby ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym czy uzyskiwaniem orzeczenia rzeczoznawcy – z tym radzimy sobie sami, przejmując prawa do roszczenia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...