Koszty holowania także wymagają rekompensaty!

Obowiązkiem, jaki spoczywa na towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC, jest likwidacja wszystkich szkód stanowiących następstwo zdarzenia. Nierzadko na skutek wypadku uczestniczący w nim samochód nie nadaje się do samodzielnego udziału w ruchu drogowym, co niesie ze sobą konieczność jego odholowania. Nie zapominajmy więc i o nim, gdy będziemy analizować otrzymany kosztorys. Zawsze warto nie tylko sprawdzić czy to, co się w nim znajduje nie budzi wątpliwości, ale także zastanowić się nad tym, czego brakuje.

Koszt takiej usługi wymaga zwrotu

Skutki zdarzeń drogowych, a więc i stopień zniszczenia pojazdów, bywają bardzo różne. Niekiedy dalsza kontynuacja jazdy jest tak czy inaczej niemożliwa ze względu na to, że np. dalece uszkodzony układ napędowy czy jezdny nie pozwala już w ogóle na samodzielne ruszenie z miejsca. Możemy mieć jednak do czynienia także z taką sytuacją, gdy z pozoru błahe defekty dyskwalifikują samochód z dalszego udziału w ruchu drogowym ze względu na obowiązujące przepisy. Wówczas również musi on zostać odholowany, co wiąże się z poniesieniem określonych kosztów.

Co do tego, że każde pomniejszenie majątku poszkodowanego, do jakiego doszło na skutek wypadku, wymaga rekompensaty, nie ma wątpliwości. Koszt usługi holowania stanowi jednak innego rodzaju stratę niż te będące bezpośrednim skutkiem kolizji, na które poszkodowany zasadniczo nie miał żadnego wpływu. Tutaj musi on dążyć do tego, by jej rozmiar był jak najmniejszy, a więc rozważnie korzystać z ofert trudniących się tym przedsiębiorstw, jeśli zajmuje się tym osobiście. Trudno będzie jednak uczynić mu w tym zakresie jakikolwiek zarzut, jeśli jego stan po wypadku sprawiał, że wymagał on pomocy, a organizacją usunięcia pojazdów z miejsca zdarzenia zajęli się funkcjonariusze przybyłych na nie służb. Ponadto, sam fakt uczestnictwa w wypadku i związane z tym emocje mogą utrudniać to zadanie i okoliczność ta powinna być brana pod uwagę przy ocenie sposobu, w jaki zostało ono wykonane.

Nie zostawiaj ubezpieczycielowi ani złotówki

Świadomość wszystkich obowiązków, jakie ma wobec poszkodowanego ubezpieczyciel to tylko jeden z elementów niezbędnych do tego, by móc wywalczyć sobie odszkodowanie odpowiadające poniesionym stratom. Nie mniej istotne są jednak także właściwe kompetencje. Każda sytuacja jest inna, toteż tylko odpowiednio doświadczony, wyspecjalizowany w tym zakresie prawnik nie przeoczy żadnego z istotnych w danych okolicznościach aspektów, które mogą pozwolić na podniesienie wysokości świadczenia. Jeśli więc towarzystwo ubezpieczeniowe nie kwapi się do wywiązania się ze swoich zobowiązań, drogi do pełnej rekompensaty poniesionych szkód są dwie. Albo samodzielnie kierować sprawę do sądu ponosząc koszty, także niezbędnego przy tym wsparcia, albo skorzystać z naszej oferty. Odkup szkód pozwala niemal od razu odzyskać stracone na skutek zdarzenia pieniądze, jednocześnie nie kłopocząc się związanym z postępowaniem sądowym ryzykiem. Nasze doświadczenie i kompetencje pozwala nam bez obaw brać je na siebie. Zapraszamy zatem do kontaktu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...