Jak uzyskać odszkodowanie – poradnik krok po kroku

Kontaktują się z nami poszkodowani, którzy pytają jak uzyskać odszkodowanie. Pomagamy im, prowadzimy sprawy w ich imieniu i odkupujemy szkody gdy sprawa wygląda na długotrwałą. Na każdym etapie ubiegania się o odszkodowanie jest jednak wiele czynności, które poszkodowany może zrobić we własnym interesie.

Zdarzenia, po których pytamy jak uzyskać odszkodowanie

Wbrew pozorom wiele osób nie jest świadomych w jakich sytuacjach mogą ubiegać się o odszkodowanie. Jak sama nazwa wskazuje, odszkodowanie służy wyrównaniu powstałej szkody. Może to być szkoda na osobie (np. zranienie, zarażenie chorobą, utrata reputacji) lub na mieniu (zniszczenie samochodu, utrata pracy, utrata korzyści).

Odszkodowanie może przysługiwać tylko wówczas gdy uszczerbek na mieniu/zdrowiu/godności itp. powstał

wbrew woli osoby, która go poniosła,

w sposób niezawiniony przez tę osobę,

w sposób inny niż naturalne zużycie np. przedmiotu.

Zanim zapytamy jak uzyskać odszkodowanie, możemy więc przemyśleć sprawę i zrezygnować z żądań gdy np. sami zniszczyliśmy telewizor zrzucając go na podłogę.

Możemy natomiast żądać odszkodowania gdy szkoda powstała w skutek:

przestępstwa (bandyta wybił poszkodowanemu ząb, wandal wybił okno, pijany kierowca zniszczył ogrodzenie wjeżdżając w nie samochodem);

wypadku komunikacyjnego (samochód został uszkodzony przez zderzenie z sarną na drodze publicznej, inny pojazd urwał zderzak z samochodu poszkodowanego);

wypadku przy pracy (pracownik przygnieciony przez przewracający się kontener, samochód uszkodzony przez cofający wózek widłowy);

choroby zawodowej (uszkodzenie płuc u pracownika lakierni pozbawionego odpowiedniej odzieży ochronnej);

działania lub zaniechania innej osoby (sąsiad wyrzucił przez okno doniczkę i trafił w samochód poszkodowanego, choć wcale tego nie zamierzał);

wadliwości rzeczy objętej rękojmią (zawalił się sufit wynajmowanego mieszkania i zniszczył rzeczy lokatora, telefon komórkowy wybuchł z powodu przegrzania baterii).

nienależytego wykonania umowy (firma sprzątająca miała usunąć rozlaną toksyczną substancję, ale tego nie zrobiła);

decyzji administracyjnej (przeprowadzenie drogi przez teren prywatny);

błędu medycznego (podanie szkodliwej dawki leków w szpitalu, wadliwa diagnoza medyczna);

polowania lub najścia zwierzyny leśnej (dziki przekopały ogródek, myśliwy zastrzelił psa);

zdarzeń losowych, od których poszkodowany jest ubezpieczony (np. uprawa ubezpieczona od gradobicia, dom ubezpieczony od powodzi, piłkarz ubezpieczony od kontuzji).

Kiedy myśleć o tym jak uzyskać odszkodowanie?

Najlepiej byłoby myśleć o odszkodowaniu bezpośrednio po tym jak wystąpiła szkoda. Jest to jednak bardzo trudne, gdyż bezpośrednio po zdarzeniu, większość poszkodowanych ma poważniejsze zmartwienia i w dodatku wymagające natychmiastowego działania. Jeśli jednak wszystkie niezbędne czynności (zapobiegnięcie dalszym stratom, udzielenie pomocy, wezwanie odpowiednich służb) zastały ukończone, warto zająć się zebraniem dowodów.

Nawet zwykłe zdjęcia wykonane telefonem mogą w przyszłości posłużyć jako silne dowody. Istotne będzie też zabezpieczenie nagrań z monitoringu, kamerek samochodowych czy go pro, oraz poproszenie świadków o kontakt na wypadek gdyby trzeba było ich wezwać.

Czasami szkoda jest wynikiem działania długotrwałego, a jej skutki nie są natychmiastowo dotkliwe, wówczas można do tematu podejść spokojniej.

Profesjonalne wsparcie w procesie uzyskiwania odszkodowań

Każdy kto szuka odpowiedzi na pytanie o to jak uzyskać odszkodowanie, musi wiedzieć, że cały proces nie koniecznie będzie łatwy. W interesie ubezpieczyciela jest wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie, a ewentualne postępowanie sądowe może się przeciągać. Nieraz słyszeliśmy lub sami używaliśmy określenia „walka o odszkodowanie”. Brzmi ono bardzo poważnie, ale wcale nie odbiega od rzeczywistości wielu poszkodowanych.

Dlatego opłaca się poszukać wsparcia już w momencie podjęcia decyzji o ubieganiu się o odszkodowanie. Wyspecjalizowana kancelaria prawna może pomóc na każdym etapie sprawy, można też zacząć bez pomocy i zwrócić się o nią później,w dowolnym momencie.

Rzetelna ocena poniesionych strat

Zanim wystąpi się o odszkodowanie trzeba wiedzieć za co chce się je otrzymać. Może okazać się, że prawidłowe określenie kwoty jakiej będzie się żądać od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody będzie skomplikowane. Zwłaszcza w przypadku uszczerbku na zdrowiu, ale też np. utraty przyszłych zysków lub perspektyw życiowych, poszkodowany powinien współpracować ze specjalistami.

Pomocne mogą być w tej kwestii: dokumentacja medyczna, notatki policyjne ze zdarzenia, opinie biegłych. Tych ostatnich mało kto zatrudnia na tak wczesnym etapie ubiegania się o odszkodowanie, ale chcąc osiągnąć porozumienie z ubezpieczycielem bez występowania do sądu warto to zrobić, przynajmniej w sprawach o duże kwoty.

Wiedząc już co się straciło, należy wystąpić o odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela lub sprawcy?

Zgłoszenie szkody warto wykonać bez emocji, po uprzednim przygotowaniu się. Potrzebne będą bowiem:

numer ubezpieczenia,

dane osobowe (poszkodowane, sprawcy, świadków – jeśli poszkodowany takimi dysponuje),

przybliżona kwota o jaką zamierza się ubiegać poszkodowany.

Z pewnością pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego zapyta też o datę i miejsce zdarzenia. Kolejne pytania mogą dotyczyć samego poszkodowanego, który teoretycznie mógł przyczynić się do straty jaką poniósł np. przez pracę pod wpływem alkoholu.

Optymalnie jest mieć przy sobie dokumentację szkody i możliwość okazania jej ubezpieczycielowi.

Samą szkodę można zgłosić w placówce ubezpieczyciela, listem poleconym (chyba że poczta zgubi – nie polecamy tego sposobu) lub mailowo. Poszczególne towarzystwa mogą też udostępniać inne sposoby zgłoszenia: videoczat, połączenie telefoniczne, komunikator internetowy itp.

Po zgłoszeniu szkody, należy zaczekać na odpowiedź ubezpieczyciela. Niezbyt często, ale jednak zdarza się, że towarzystwo od razu proponuje uczciwe odszkodowanie, które wystarczy zaakceptować. Przeważnie jednak aż tak miło nie jest.

Etap drugi rozmów z ubezpieczycielem – odwołanie od jego decyzji

Po uzyskaniu decyzji ubezpieczyciela, która nie spełnia oczekiwań poszkodowanego, ten może się od niej odwołać. Na tym etapie wciąż decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe, ale samo wysłanie odwołania jest dla jego pracowników znakiem, że poszkodowany nie zgadza się na zaniżone odszkodowanie i jest gotowy walczyć o swoje.

Odwołanie należy złożyć niezwłocznie, na piśmie lub w wiadomości elektronicznej. W przypadku typowych szkód, zwłaszcza wynikających z wypadku komunikacyjnego, na tym etapie często udaje się uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. W bardziej skomplikowanych przypadkach ubezpieczyciel odrzuca odwołanie poszkodowanego. W takiej sytuacji pozostają jedynie mediacja i postępowanie sądowe.

Jak uzyskać odszkodowanie przed sądem?

Na etapie sądowym, skorzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnego staje się znacznie bardziej istotne. Interesów ubezpieczyciela bronią bowiem doświadczeni prawnicy, których obowiązkiem jest wykorzystać każdą nieprawidłowość w postępowaniu poszkodowanego. Warto więc wyrównać siły.

W postępowaniu sądowym dobrze jest zachować gotowość do negocjowania ugody – jest to kolejny sposób na to jak uzyskać odszkodowanie bez długotrwałego procesu.

Występujące przed sądem, należy przede wszystkim przedstawić dowody, podkreślić też wszystkie negatywne następstwa, jakie wynikły ze zdarzenia. Nie należy ich natomiast wyolbrzymiać, gdyż sad może potraktować to jako próbę wyłudzenia odszkodowania.

Można natomiast zażądać kwoty nieco wyższej niż wynikła z samej tylko oceny strat.

Postępowanie cywilne jest w Polsce dwuinstancyjne, można więc w razie niesprawiedliwego wyroku odwołać się do wyższej instancji. Znacznie bardziej prawdopodobne jest jednak to, że sąd przyzna rację poszkodowanemu, a odwoływał się będzie ubezpieczyciel.

Niestety całe postępowanie może przeciągnąć się nawet na ponad 2 lata jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana, a kwota o jaką wystąpił poszkodowany znaczna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...